Pravidla a podmínky

jasné dohody

Pravidla a podmínky

Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, s vyloučením vlastních podmínek zákazníka. Od toho se lze odchýlit pouze písemně.

 1. Služby jsou poskytovány tak, jak je popsáno na faktuře. Kupující si je při objednávání vědom všech funkcí služby a objednává software ve stavu, v jakém je, včetně případných vad.
 2. Zboží nebo služby jsou dodávány během období uvedeného na faktuře, s přihlédnutím k obvyklé toleranci specifické pro povahu odvětví nebo obchodu. Jakékoli zpoždění dodávky nemůže vést ke kompenzaci nebo zrušení dohody.
 3. Kupující nemá právo zrušit nákup.
 4. Naše služby jsou splatné v hotovosti do 14 dnů od data vystavení faktury. V případě úplného nebo částečného nezaplacení faktury 30 dnů po datu vystavení faktury bude částka faktury zvýšena ze zákona a bez upozornění o prodlení o 12% úrok ročně a doložku o škodě 10% s minimem 40 eur, a veškeré další neuhrazené faktury budou okamžitě splatné a splatné. V případě nezaplacení faktury 30 dní po datu vystavení faktury si společnost Infinwebs vyhrazuje právo přerušit služby bez náhrady nebo náhrady zákazníkovi.
 5. Dodaný software zůstává majetkem společnosti Infinwebs. Platba se provádí pouze za používání softwaru během období uvedeného na faktuře.
 6. Pokud kupující neplní smluvní závazky, vyhrazujeme si právo, po oznámení o prodlení, pozastavit naše závazky nebo dohodu zrušit bez soudního zásahu, pokud nebudou do 8 dnů učiněna žádná nebo žádná užitečná opatření ohledně oznámení o prodlení pracovních dnů, aniž je dotčeno právo na náhradu škody.
 7. Naše dohody jsou vždy uzavírány za rozhodné podmínky úpadku zákazníka. V případě zjevné nezpůsobilosti nebo vyšší moci si vyhrazujeme právo jednostranně a bez předchozího upozornění na selhání dohodu zrušit.
 8. Všechny naše dohody se řídí belgickým právem.
 9. Společnost Infinwebs si vyhrazuje právo dočasně vypnout software například kvůli důležitým aktualizacím nebo technickým problémům. Je zaměřena na minimální dobu provozuschopnosti 99,95%, ale toto není závazné.
 10. Společnost Infinwebs si vyhrazuje právo provádět změny softwaru kdykoli bez předchozího upozornění. Kupující souhlasí s tím, že použitý software se bude vyvíjet.
 11. Společnost Infinwebs nenese odpovědnost za nesprávně naformátované dokumenty pomocí softwaru. Za vypracované a odeslané dokumenty je vždy odpovědný kupující.
 12. Při objednávání kupující souhlasí s přijímáním faktur e-mailem na e-mailovou adresu, se kterou byl vytvořen softwarový účet.

Jste připraveni pracovat efektivněji ?!

Vytvořte si svůj účet hned teď, vyplňte povinné údaje, které musí být na vašich fakturách, a vytvořte svou první fakturu za pár minut! Prvních 14 dní je zdarma a nezávazně, takže můžete poznat celý balíček!

Začít bezplatnou zkušební verzi!
server room