Exportujte a importujte UBL.BE

Univerzální soubory faktur

Exportujte a importujte faktury ve formátu UBL.BE a E-FFF

UBL.BE a jeho předchůdce E-FFF.BE jsou univerzální soubory faktur. Tyto soubory faktur lze importovat do téměř jakéhokoli účetního balíčku. Tyto soubory s příponou „.xml“ obsahují všechna fakturační data v digitálně čitelném formátu a původní soubor PDF. Jelikož jsou data plně čitelná, účetní software nemusí provádět žádná rozpoznávání a všechna data lze číst 100% přesně. Při importu těchto souborů UBL do účetního softwaru již není nutné žádné ruční zadávání.

Ve službě onFakt lze exportovat všechny faktury a dobropisy za nákupy i prodeje do obou formátů. Například faktury vytvořené pomocí onFaktu lze snadno importovat do vašeho účetního softwaru.

Exportujte a importujte UBL.BEonFakt.cz pro účetní je dokonalým nástrojem k digitalizaci výměny dokumentů s vašimi zákazníky! !

Použijte svůj vlastní důvěryhodný účetní balíček, ale minimalizujte manuální zadávání díky spolupráci se svým zákazníkem prostřednictvím onFaktu. Jeho faktury vytvořené pomocí onFaktu lze snadno převést na téměř jakýkoli účetní balíček.