Export a import souborů UBL nebo ISDOC

Univerzální soubory faktur

Exportujte a importujte faktury ve formátu UBL nebo ISDOC

UBL a ISDOC jsou univerzální formáty faktur. Tyto soubory xml faktur lze importovat do téměř jakéhokoli účetního balíku. Tyto soubory s příponou ".xml" obsahují všechna fakturační data v digitálně čitelném formátu, stejně jako původní soubor PDF. Protože jsou data plně čitelná, nemusí účetní software provádět žádné rekognoskace a všechna data lze přečíst 100% přesně. Při importu těchto souborů UBL nebo ISDOC do účetního softwaru již není nutné žádné ruční zadávání.

V systému onFakt lze v tomto formátu exportovat všechny faktury a dobropisy, a to jak pro nákupy, tak pro prodeje. Tímto způsobem lze doklady vytvořené v aplikaci onFakt snadno importovat do účetního softwaru.

Export a import souborů UBL nebo ISDOC

onFakt.cz pro účetní je dokonalým nástrojem k digitalizaci výměny dokumentů s vašimi zákazníky!

Použijte svůj vlastní důvěryhodný účetní balíček, ale minimalizujte manuální zadávání díky spolupráci se svým zákazníkem prostřednictvím onFaktu. Jeho faktury vytvořené pomocí onFaktu lze snadno převést na téměř jakýkoli účetní balíček.

VYTVOŘIT ÚČET!
server room